วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

 

หมายเหตุ

   ในกรณีมีการยกเลิกการชำระเงิน ไม่ว่าจะช่องทางใดๆ จะมีค่าบริการในการดำเนินการ 200 บาท / 1 รายการ


Last update: 2014-11-17